PCR
testování

ZRUŠENO

Kurzy

Online přihlášení do kurzů.
Momentálně se žádné kurzy nepořádají

PALIATIVNÍ
PÉČE

Žádanka na zajištění paliativní péče.
.
.

MAGNETICKÁ
REZONANCE

Objednání pacientů na magnetickou rezonanci.