Osobní údaje

Jméno
Příjmení
Pojišťovna
Rodné číslo
Váha
Telefoní číslo
Město/PSČ
Ulice/ČP

Klinické údaje

Základní diagnóza
Epikríza
Komorbidity a FA
Specifikace požadavku k vyšetření

Celkový funkční stav PPS

PPS

Frailty skóre

(u pacientů 75let a více)

# Velmi zdatní - silní, aktivní, energičtí a motivovaní lidé. Tito lidé obvykle pravidelně cvičí. Jsou to nejzdatnější jedinci ve své věkové kategorii.
# Zdraví - lidé bez příznaků onemocnění, ale méně zdatní než kategorie 1. Obvykle cvičí nebo jsou příležitostně velmi aktivní, např. sezónně sportují
# Dobře kompenzovaní - lidé s dobře kompenzovanými chorobami, kteří ale nejsou pravidelně aktivní nad rámec běžných procházek
# Ohrožení - symptomy nemocí často limitují jejich aktivity, ale nejsou závislí na denní pomoci druhých. Obvyklou potíží bývá pocit zpomalení a únavy během dne.
# Mírně křehcí - na těchto lidech je více patrné zpomalování psychomotorického tempa a potřebují pomoc v náročnějších denních činnostech (finance, přeprava, těžké domácí práce, léky). Mírná křehkost typicky postupně narušuje schopnost nakupovat a chodit sám ven, připravovat si jídlo a starat se o domácnost.
# Středně křehcí - tito lidé potřebují pomoc se všemi venkovními aktivitami a s chodem domácnosti. Doma mají problémy se schody, potřebují pomoc s koupelí a mohou potřebovat malou pomoc s oblékáním.
# Závažně křehcí - plně závislí na péči druhé osoby z jakékoli příciny (fyzické nebo kognitivní). Přesto vypadají stabilizovaně a nejsou ve vysokém riziku úmrtí (v rámci cca 6 měsíců).
# Velmi závažně křehcí - plně závislí na péči, blíží se konci života. Nedokázali by se zotavit ani z menšího onemocnění
# Terminálně nemocní - blíží se konci života. Tato kategorie zahrnuje lidi s očekávanou délkou dožití menší než 6 měsíců, kteří ale nejeví známky křehkosti.
# Běžným příznakem mírné demence je zapomínání detailů a nedávných událostí, ačkoli vlastní události si pamatují, opakování otázek a vyprávění a stažemí se ze společenského života.
U střední demence je závažně postižena pamět a nedávné události, nicméně je zachováno vybavování starších vzpomínek. S nápovědou a dohledem zvládnou sebepéči.
V případě závažné demence není sebepéče bez pomoci možná.

Lékař

Jméno a Příjmení
IČP
E-mail
Telefon
Oddělení